Vad är det här?
Detta är en dagbok där innehållet är sorterat i veckor, månader och år. Följ med på en stillastående vardag i min vy, många timmar väntar för den rastlöse och/eller den tålmodige. (se mer)

 

 
  2018
    Vecka 32    
    Vecka 30 Vecka 31
    Vecka 26 Vecka 29
    Vecka 19 Vecka 23
2019 -
   

 


2016
    51 52    
    42 43 44 45 46 47 48 50
    31 33 34 35 36 37 38 39 40
    22 23 24 26 27 28
    13 14 16 17 18 19 20
    1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017
    51   52
    41   42 43 44 45 46 47 48 50
      33 34 35 36 38 39 40
    21   22 23 24 26 27
    11   13 14 15 16 18 19
    1   2 3 5 6 7 8 9 10

2014
    51   52
    41   42 43 44 45 46 48 49 50
      34 35 36 37 38 39 40
    21   22 23 24 25 27 28 29 30
    11   12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1   2 3 4 5 7 8 9 10

2015
    51   52
    41   42 43 44 45 46 47 48 49 50
    31   35 36 37 38 39 40
    21   22 23 24 25 26 27 30
    11   12 14 15 16 17 18 19 20
    1   2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

     


Äldre veckor hittar du här, (2013 - 2010) ->>
(Varning: Ännu lägre nivå)